Klachtenprocedure

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Kemeling & Dogs Training. Kemeling & Dogs Training is er als hondenschool bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zonodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

 

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Kemeling & Dogs Training.

 

Algemene richtlijnen

  • Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
  • U mag verwachten dat Kemeling & Dogs Training de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Kemeling & Dogs Training om dit u ook als zodanig te laten ervaren.


Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:

  • snelle behandeling en herstel van fouten
  • duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
  •  respect, openheid en hulpvaardigheid

 

Klachten zijn voor Kemeling & Dogs Training een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:

  • de kwaliteit van het functioneren
  • het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Kemeling & Dogs Training heeft


Mondelinge klachten

  • Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan wordt u korte tijd later door ons teruggebeld, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd. 
  • Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.


Schriftelijke klachten

  • U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.